Welcome  
 

Voorouders van Theo Heydenrijk (Groningen, 1947)

U kunt op deze site rondkijken in de stamboom van Theo Heydenrijk. 
Basis zijn de families Heydenrijk en Wamelink.
Deze stamboom is gemaakt op een Apple Mac met GEDitCom.
Dit programma is niet in NL-versie verkrijgbaar, zodat u even moet wennen aan Engelse teksten en afkortingen. 
Het meeste commentaar is gewoon in het Nederlands.
Wanneer u meent meer informatie te hebben voor deze stamboom, stuur dan even een mailtje aan: theo47@upcmail.nl
Wilt u rondneuzen in de database, klik dan een willekeurige naam in de index hiernaast. Vai de tabs kunt u schakelen tussen informatie en voorouders.
Erg handig is verder de site op Geneanet met dezelfde gegevens, waarin u echter allerlei verbanden kunt leggen: stamboom Heydenrijk
Terug naar de schilderijengalerie van Theo Heydenrijk: galerie
De Heydenrijken
zijn terug te voeren tot een militaire familie en eindigt voorlopig in de 17e eeuw bij Hendrik Heidenry(ij)k, die in 1707 in Breda trouwde met Marike Lansloot (Maria van Hulsel). Hendrik diende in die periode in het regiment Nationalen 1 van Amama en was o.a betrokken bij uiterst bloedige slag van Malplaquet (bij Bergen Henegouwen (B)). Informatie over (de afkomst van) Hendrik is zeer welkom. Diverse Heydenrijken, Heijdenrijken, Heidenrijken en Heidentrijken zijn al bijna een eeuw op zoek naar zijn afkomst. Een mogelijke kandidaat is Hendrik(us) Heydenrijck geb 1680, Maastricht, z.v Lambert Heydenrijck x Jenneke Bartels(en). Deze Lambert komt uit Doesburg en het is nog gissen van wie hij een zoon is. Wie weet meer?
Aan het totstandkomen van de stamboom hebben bijgedragen: mijn vader Johannes Heydenrijk, mijn oom Dirk Heydenrijk, verre nicht Mevr. Milo-Heijdenrijk en haar neef Leonard Heijdenrijk, verre neef Ferry Heidenrijk, zwager Ben van Veen en vele anderen.
De Wamelinken
zijn een stuk makkelijker te traceren, omdat deze familie vrijwel constant in Winterswijk heeft gewoond en gewerkt. Toch houdt ook daar in  de 17e eeuw de speurtocht op met Jan Wamelink (Wamelijnck) die trouwde met Janna Spanjers. Er zijn nog vele oudere Wamelinken bekend maar een directe familieband is nog niet aangetoond. Directe afstammelingen wonen tevens in de VS en in Duitsland (o.a. de acteur Gerd Wameling). De Wamelinktak waarom het mij gaat is de Katholieke tak. Na de beeldenstorm heeft één Wamelink niet gekozen voor het Protestantse geloof maar is Katholiek gebleven en de meeste afstammelingen zijn dat nog tot op de dag van vandaag. Een belangrijke bijdrage aan het onderzoek is geleverd door Bennie Wamelink.


Created op een Apple Mac by GEDitCOM.